Mijn kennismaking met Radio Holland.

Door: André Kik

Opgegroeid in Bruinisse, Zeeland, letterlijk rond, op en in het water, ging ik na het behalen van het Mulo-B diploma in September 1961 naar de Ruyterschool in Vlissingen en behaalde op 7 juni 1963 het “Certificaat van bekwaamheid als Radiotelegrafist der Tweede Klasse”.

Op de Ruyterschool hadden we geen binding met RH, af en toe verscheen er een exemplaar van het personeelsblad PDRH en dat was het wel. Verschillende afgestudeerde telegrafisten kwamen op buitenlanders terecht via SAIT. Mijn vader zag dat niet zitten en ik besloot om eens een bezoek te brengen aan Radio Holland in Amsterdam om wat informatie te vergaren.

Een reis van Bruinisse naar Amsterdam was in die tijd wat omslachtig, de Grevelingendam was nog  niet klaar. Op een vroege morgen met de pont over Zijpe naar Anna Jacoba polder, op de eerst bus naar Steenbergen, overstappen op de bus naar Roosendaal en daar op de trein naar Amsterdam, voorwaar een wereldreis!

Ik was nog nooit in Amsterdam geweest en had me een beetje voorbereid, Radio Holland zat op de Keizersgracht op nummer 562. Aangekomen in Amsterdam, het Centraal Station uit (zuidzijde) rechtsaf Prins Hendrikkade, linksaf Singel, rechtsaf Brouwersgracht tot ik op de kop van de Keizersgracht belandde, begon bij nummer 2 of zo, dat werd een eind lopen, en dat in de zomer, met jas en stropdas. Na een minuut of 30 was ik bij Keizersgracht 562. Het bordes op, de hal in en naar ik meen was de receptie een paar treden naar beneden.

Vertel de vriendelijke dames achter de balie dat ik het “Certificaat” heb en dat ik wat inlichtingen wil hebben over het varen als telegrafist bij RH.

Geen probleem, wacht u maar even. Een poosje later, bracht iemand me naar de kamer van de heer Schortinghuis, alwaar een aantal klerken me wildvreemd aan zaten te staren, dachten waarschijnlijk wat moet die snotneus hier, ik was per slot nog maar 18. Ik doe mijn verhaal aan Schortinghuis en hij zegt u bent hier op de verkeerde plaats u moet bij de heer van As zijn. Een van de klerken brengt me naar de kamer van van As.

Bij van As. Gaat u zitten meneer Kik, mag ik uw “Certificaat” , Mulo diploma en cijferlijsten, ik zeg die heb ik niet bij me……..Krijg ik daar een preek van: als ik ga solliciteren dan heb ik alles bij me, zelfs mijn type diploma enz………  Uiteindelijk kom ik er tussen en zeg ik kom niet solliciteren, ik kom om inlichtingen…..Het is of hij gestoken wordt door een wesp en draait om als een blad aan een boom, trekt een lade open, meneer Kik wat wilt u roken, Amerikaanse of Engelse cigaret, wilt u koffie, koekje…….Het wordt een amicaal gesprek en geeft me veel informatie en krijg papierwerk mee, dat ik op mijn gemak thuis in kan vullen en opsturen als ik besluit met RH in zee te gaan.

Thuisgekomen papier winkel doorgenomen, ingevuld en teruggestuurd, werd aangenomen en moest in September beginnen op de praktijkcursus in de Kerkstraat.

Om de tijd te overbruggen werkte ik die zomer als stoker op de met kolen gestookte stoom veerpont Zijpe van de RTM op het veer Zijpe-Anna Jacobapolder.

Praktijkcursus

Vanwege de afstand naar Zeeland moesten wij, Ruyterschool genoot Hans van Klochum uit Zierikzee en ik, in pension in Amsterdam, bij de familie Vacano op het Droogbak. Hans en ik kenden elkaar goed, hadden in Vlissingen ook twee jaar in de zelfde klas en in het zelfde pension gebivakeerd.

Voor dit praktijk cursus gebeuren kregen wij een studie toelage van 75 gulden per maand en een tegemoetkoming in de pensionkosten van 100 gulden per maand. Dit was een voorschot, zie bijgaande overeenkomst.

De cursus op zich was heel interessant, in de Kerkstraat kregen we onderricht door de heer de Graaff in het gebruik van radio apparatuur, radar, echolood, richtingzoeker enz. En uiteraard heel belangrijk RH voorschriften, dagboek en legio formulieren. Op een goede dag kregen we de aankondiging van de Graaff dat de heer Broersma op bezoek zou komen, we vroegen wie is dat…..niet goed…..en kregen uitgebreid onderricht over de samenstelling/afdelingen van RH en van wie is wie op het hoofdkantoor.

We bezochten af en toe ook een schip dit onder leiding van de hierboven reeds genoemde heer van As.

Reparatiepraktijk en gebruik universeel meter deden we in de RH opleidingsschool aan de Keizersgracht, onder supervisie van de heer Ravensteijn, fouten opsporen in apparatuur, al snel hadden we door dat je eerst de buizen moest controleren of men een pootje van een buis had afgeknipt, of een defecte buis geinstalleerd, aan bedrading trekken voor losse aansluitingen en wat verdere ongein, al met al heel leerzaam.

Het theoretisch deel van de radar cursus werd weer op een andere plek gegeven, in een schoollokaal ergens in West Amsterdam, meen ik, was een eind lopen van de Kerkstraat. Het praktisch deel werd in de Kerkstraat gedaan waar men de beschikking had over een RCA CR101. Herinner me dat we ook een paar keer naar Rotterdam gingen waar ook een CR101 stond, bij Rikkert.

Tegelijkertijd volgden we een sloepgast cursus bij de KNSM op de Levantkade, deze werd gegeven door een gedreven KNSM wal bootsman, we kregen hem zover dat hij een handstakellicht afstak in de loods, een hoop vuur/rook, hij stak hem snel in een emmer met water, bleef branden natuurlijk, prachtig, hij was niet blij.

We oefenden op binnenliggende KNSM-ers met het te water laten en weer aan boord bengen van de sloep enz., en roeiden op het IJ, slecht werk in het najaar met harde wind. Op de Ruyterschool hadden we echte roeisloepen, dat ging een stuk beter.

De praktijk cursus werd afgesloten met het radar examen met het cijfer 8, waarvoor ik een bonus van een paar honderd gulden kreeg.

Na een paar weken thuis kreeg ik bericht om op 26 maart 1964 aan te monsteren als 2e R/O op de Ceres van de KNSM, de start van mijn loopbaan bij RH.

Wordt vervolgd….