De SMZ installatie.

Begin jaren 50 werd volop gewerkt aan het herstel en vernieuwing van de Nederlandse Koopvaardij vloot.

Shelltankers bestelde een serie z.g.n K-tankers genoemd naar de naam van schelpen die beginnen met een K. Ook de Holland Amerikalijn en V.N.S. werkte aan nieuwbouw programma’s. Radio Holland, toen eigendom van de Nederlandse reders, moest dit alles voorzien van de communicatie en navigatie pakketten. Behoudens veel Amerikaanse oorlogs apparatuur was in die tijd niet veel nieuwe apparatuur op de markt. Begin jaren 50 was Philips NSF begonnen met het ontwerpen van een compleet communicatie pakket voor de scheepvaart.

Dit pakket bestond uit de hier tentoongestelde apparatuur afkomstig van de Shelltanker Cinulia.

Links boven ziet u de SMZ218 kortegolfzender, in het midden de middengolf zender SMA219  met daarboven een speciaal door RH ontworpen middengolf telefonie  telefonie zender voor de middengolf type RH5210MZ en rechts het voeding gedeelte voor de zenders.

De onderkast, welke door Radio Holland werd ontworpen, bevat de diverse schakelmogelijkheden tussen de overige benodigde apparatuur. Ook hier bevinden zich normaal de twee communicatie ontvangers in dit geval de door Marconi ontwikkelde Mercury hoofd-ontvanger en Electra nood-ontvangers. In deze installatie werd de Mercury ontvanger vervangen door de Marconi Atalanta.

In principe werd de installatie ontworpen voor gelijkstroomschepen en voor de hoofdinstallie werd gebruik gemaakt van een omvormer van het type MOH52.

Op de K-tankers gaf dit een probleem, de scheepsspanning was wisselstroom waardoor het zogenaamde A2 signaal niet beschikbaar was hetgeen normaal op de gelijkspanings-installatie vanaf de MOH52 aangeleverd werd. Hiertoe werd een modulatorkast ontworpen van het type ……, hier te zien aan de rechterkant. Op zijn zachts gezegd niet een favoriet apparaat.

De noodzender bij deze installatie de SMZ was nog niet beschikbaar en bij Shelltankers werd veelal de van Marconi afkomstige Reliance geplaatst.

Apart staat ook het AAT van Marconi type Lifeguard, een automatisch ontvangtoestel voor het uitluisteren op de telegrafie noodfrequentie.

Om kort te gaan een door vele radio officieren zeer gewaardeerde betrouwbare installatie.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven