In het kader van 25 jaar Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland hebben we lezingen gegeven voor de Vrienden die onze Stichting jaarlijks ondersteunen. 

Onderwerpen van deze lezingen waren :

  1. Het opknappen van historische radio apparatuur – onze vrijwilliger Hans v.d. Pennen toonde beelden en vertelde over zijn manier van werken bij het opknappen van historische radio apparatuur.
  2. Global Maritime Distress and Safety System – Het nood-, spoed en veiligheidssysteem dat al ruim 25 jaar actief is sinds het verdwijnen van de radio officier.
  3. Radio Holland’s Remote Monitoring – De Radio Holland aanpak van Remote Monitoring  van elektronische communicatie- en navigatieapparatuur.
  4. Voyage Data Recorder (VDR) – de verplichte zwarte doos aan boord van veel zeevarende schepen. Wat wordt er vastgelegd, hoelang wordt dat bewaard, wat gebeurt er met de vastgelegde data.
  5. Maritieme Communicatie anno 2019 – Satelliet communicatie, GSM aan boord, data op VHF kanalen, big data. Een overzicht van de huidige stand van zaken.