Zoals u uit de nieuwsmedia heeft kunnen vernemen is de zeesleepboot “Elbe” onlangs overgedragen aan het Maritiem Buitenmuseum Rotterdam. Het dagelijks beheer en de exploitatie kwamen in handen van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (SMCR). Het schip ligt thans in de Wiltonhaven in Schiedam en zal te bezichtigen zijn tijdens de Wereldhavendagen van Rotterdam in september aanstaande.

De 58 meter lange zeesleper die in 1959 in dienst werd genomen door L. Smit & Co. Internationale Sleepdienst wordt gerestaureerd. In haar glorietijd was de “Elbe” geruime tijd de sterkste sleepboot ter wereld. Van 1976 deed het schip dienst als loodsboot in Baltimore en sinds 1985 als actieschip van Greenpeace.

De Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland is verzocht het oorspronkelijke radiostation weer in oude staat terug te brengen. Dat is een moeilijke opgave, want enkele onderdelen van de radio apparatuur zijn verloren gegaan en zijn wij helaas nog niet op het spoor. Aan apparatuur stond er in de radiohut:

hoofdzender MF/HF telegrafie/telefonie MT 600, noodzender Renovas, hoofdontvanger BX925, noodontvanger BC348, schakelpaneel KK5610, richtingzoeker Telefunken Telegon II en een reddingbootzend/ontvanger Marinetta. Op de brug stond er nog een Atlas radar type 1500.

DE RAMPEN.

Naar nu bekend is geworden is de Museum-zeesleper ´Elbe´ in de avond van 27 oktober 2004 door sabotage in de Schiedamse Wilheminahaven gezonken. Dat meldt de stichting Maritieme Collectie Rijnmond (MCR). Waaruit die sabotage bestaat is nog niet duidelijk, maar volgens de MCR was de romp van de sleper niet beschadigd.
De Zeehavenpolitie die een onderzoek heeft ingesteld, deelde mee dat er aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. Wat die aanwijzingen zijn wil zij ´in het belang van het onderzoek´ niet zeggen. Zij is op zoek naar de mogelijke dader(s). Direct na het zinken van de ´Elbe´ klonken er al verhalen over sabotage. Vrijwilligers die bezig waren met het opknappen van de sleper, hadden die avond bij hun vertrek niets bijzonders opgemerkt en juist alles extra goed gecontroleerd.

Het is in korte tijd de tweede keer dat de ´Elbe´ is gezonken. Vrijdag 30 juli werd de sleper in de Schiedamse Wiltonhaven geramd door een nieuwbouwschip dat de motoren testte. Vrijwilligers waren toen juist klaar met de restauratie van de machinekamer van de uit 1958 daterende sleper.

Smit heeft de ´Elbe´ op 3 november geborgen. Na het onmiddellijk daarna gestarte onderzoek van de politie waren de vrijwilligers al weer aan boord om een inventarisatie van de schade te maken. Het schip is inmiddels gekocht door de Scheepssloperij Nederland in ’s-Gravendeel.
Eigenaar Henk Poot heeft zich bereid verklaard alle medewerking te verlenen om de ´Elbe´ een nieuwe kans te geven. Met het vertrouwen van sponsors krijgt de ´Elbe´ waarschijnlijk een nieuwe ligplaats in Maassluis. De gemeente Maasluis heeft alle medewerking toegezegd om de zeesleper alle faciliteiten te bieden, waarmee de ´Elbe´ het vlaggenschip zal worden van de nieuwe sleepboothaven.

Ondertussen zijn de vrijwilligers met man en macht bezig om puin te ruimen, olie en bagger weg te poetsen en die zaken te conserveren die nog te behouden zijn. Een delegatie van de Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland bracht op 6 november een bezoek aan het schip. Alle apparatuur, van het radiostation, met uitzondering van de loodzware hoofdzender MT 600, kon door de bemanning een dag na het incident min of meer droog, uit de radiohut worden verwijderd, alvorens het schip een dag later verder wegzonk in het slip van de haven. Hierdoor kwam zelfs de radiohut half onder water te staan. De Stichtingsdelegatie constateerde dat de hoofdzender was ingepakt in plastic en op een droogmachine was aangesloten.

Ondanks de grote verslagenheid onder de vrijwillige bemanning, waren alle betrokkenen eensgezind in hun standpunt: de ´Elbe´ moet weer gaan varen! Dit is één van de symptomen van het ´Horta´ – virus (zie het artikel hierover in deze uitgave), waarmee enkelen van hen ongetwijfeld zijn besmet. Daar ook sommigen van de vrijwilligers van onze Stichting het te pakken hebben van dit virus, hebben zij toegezegd om dan voor de ´Elbe´ het radiostation weer op orde te brengen.