De draadloze telegrafie op Nederlandse zeeschepen in de jaren 1910-1925

Vóór de Eerste Wereldoorlog werd de meeste telegrafie apparatuur op de Nederlandse zeeschepen verzorgd door de Belgische firma Société Anonyme Internationale de Telegraphie san Fils (SAIT). Het merendeel van de toegepaste apparatuur was gefabriceerd door de Engelse firma Marconi.

Tijdens die Eerste Wereldoorlog werd het steeds moeilijker voor de Nederlandse koopvaardij nog leveranties en onderhoud van de SAIT te krijgen, omdat België in oorlog was en Nederland neutraal bleef.

De Nederlandse reders besloten daarom een eigen maatschappij op te richten die het werk van de SAIT moest overnemen. Zo werd op 6 december 1916 de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij ‘Radio-Holland’ opgericht, die direct het technisch onderhoud op de schepen ging uitvoeren. Maar het bleef moeilijk om nieuwe apparatuur in het buitenland aan te schaffen.

De directie van Radio-Holland besloot daarom een eigen productiefabriek te beginnen. Deze fabriek werd opgericht in December 1917 een kreeg de naam ‘Nederlandsche Seintoestellen Fabriek’ (NSF).

Met de Marconi Co. werd overeengekomen dat de NSF naast eigen ontwerpen, ook Marconi apparatuur in licentie mocht bouwen voor Nederlandse schepen.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven