De Radio Holland Veteranen Club is ontstaan uit het Marconi Veterans Committee.  
De definitie van het Marconi veteraanschap was de volgende:
A total of 25 years service with one or more of the Companies in the Marconi Group, or elsewhere in the interest of that Group. 

Iemand wordt RH Veteraan als hij of zij 25 jaar in dienst is of geweest is bij de Radio Holland Group of een van zijn werkmaatschappijen.
Dit kan aansluitend 25 jaar of onderbroken in periodes van totaal 25 jaar. Het kan ook bij meerdere RH werkmaatschappijen.
De benoeming tot RH veteraan moet wel worden geïnitieerd door de directeur van de RH werkmaatschappij of de CEO cq regio directeur van RHM.
Uit het archief blijkt dat de eerste reunie van de deze club werd gehouden op 29 november 1928 in het Holborn restaurant in Chelmsford, waarvan het menu bewaard is gebleven.

Op het menu is vermeld:

Reunion, as the guests of Senatore Marconi, of employees of the Marconi Companies who have years 25 service.
Dit menu vormt tevens een historisch document en toont de ontwikkeling van de Radio:
Our Bridging of Space met de diverse experimenten met radiotelegrafieverbindingen en
Our Milestones of Progress met de diverse uitvindingen van de Marconi Company.

De Vereniging van Nederlandsche Marconi Veteranen (Dutch Marconi Veterans) werd in 1935 opgericht en bestond uit 9 leden:
veteranen hrn. Kroes, Walrave, Meijer, Stroink, Magnée, ten Hacken, Morel, Broek en Steverink.

De 1e reunie van deze vereniging werd gehouden op 9 november 1935 onder voorzitterschap van De heer R.C.A. Kroes.
Deze traditie werd voortgezet tot 28 oktober 1939 toen de 5e reunie werd georganiseerd onder voorzitterschap van J.W. ten Hacken.
Het ledental was toen gegroeid tot 24 veteranen.

Hierna volgde een onderbreking van de activiteiten van de vereniging gedurende de oorlogsjaren en de jaren van wederopbouw.

In de hierop volgende jaren blijft de Radio Holland Veteranen Club groeien en blijven de tradities gehandhaafd, zoals:
De RH Veteranen speld met de beeltenis van Marconi, de benoeming van een nieuwe voorzitter voor elke reunie, de herdenking van de ontvallen veteranen,
de kennismaking met de nieuwe veteranen, het wel en wee van Radio Holland en de Toast op de toekomst.

Zoals blijkt uit de 45e Radio Holland Veteranen Reunie d.d. 16 oktober 2010 onder voorzitterschap van de heer J. Schenk
worden deze tradities van de RH Veteranenclub nog steeds voortgezet.
Het ledental heeft sinds de oprichting echter een grote ontwikkeling doorgemaakt:
van 9 veteranen in 1935 en 160 veteranen in 1953 tot 477 veteranen in 2010.

Sinds 13 september 2013 werd de Nederlandse Radio Holland organisatie samengevoegd met het bedrijf Imtech Marine & Offshore en gaat verder als de
werkmaatschappij Imtech Marine Netherlands BV.
De consequentie van dit samengaan is dat er geen nieuwe RH Veteranen zullen worden benoemd.

Op 22 maart 2014 werd de 46ste Radio Holland Veteranen reunie gehouden met 119 deelnemers van de 392 RH Veteranen.
Onder voorzitterschap van  E.Schoorel en met Rob Verbon als secretaris.
De reunie werd gehouden in het bedrijfsrestaurant van Imtech Marine Netherlands

De Radio Holland Veteranen Club, ontstaan uit een mooie Marconi traditie, heeft in zijn 100 jarig bestaan een ontmoetingspunt gevormd van Radio-Holland-ers,
die een groot deel van de RH geschiedenis en daarmee van de radio ontwikkeling hebben meegemaakt.
Een club met een groot verleden, die nog een mooie toekomst voor zich heeft.

Deze traditie zal worden voortgezet door de Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven