Jaarverslag 2021 activiteiten
Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland

Verslag van de secretaris,

2021 is wel een heel bijzonder jaar geworden.
Geheel 2021 stond in het teken van de Covid-19 pandemie.
Dit resulteerde dat de activiteiten van de stichting nagenoeg stil waren komen te liggen.

Incidenteel werden nog wat lokale activiteiten ondernomen maar verder werd  zoveel mogelijk van huis uit gewerkt.

Bestuursvergadering van 19 mei 2021 werd via zoom meeting gehouden.

Ook zoom sessies werden opgezet door de voorzitter, om de vrijwilligers van de stichting, bij te praten over de situatie bij Radio Holland en de stichting.

Verhuizing RH naar Eekshoutstraat.
Midden het jaar werd duidelijk dat RH versneld het gerenoveerde pand aan de Eekhoutstraat ging bemensen.
Concreet moest daardoor alle expositie materiaal en opslag van collectie worden verhuisd.

PON Veenendaal was bereid om tijdelijk 12 pallets met ingepakte collectie items in opslag te nemen.

De op de Droogdokweg tentoongestelde items werden tijdelijk opgeslagen bij RH in het magazijn.

Op het zelfde moment werd de stichting benaderd door de oude voorzitter de Hr Paul Smulders, met een verzoek tot bruikleen overeenkomst voor zijn firma Sea of Solutions SOS.
2 items van de firma Marconi (Magn. detector en YC3) Kompas van de firma Harri, Balinese kast, Sextant en een aantal kleine items, zoals seinsleutels.

Verder werd de SHMRH ruimte tijdelijk ingenomen door de verkoopafdeling van RH.

Met vereende kracht hebben een beperkt aantal vrijwilligers zich hiervoor ingezet om e.e.a. tot een goed einde te brengen.

Eind 2021 werd duidelijk dat de interne afbouw van het pand aan de Eekhoutstraat gereed was en kon SHMRH wederom de ruimte in gebruik nemen.
Helaas was op dat moment ook weer een toename van het aantal besmettingen en verder de beperkte activiteiten tot nader bericht stil gelegd.

Namens de stichting zijn de vrijwilligers bedankt voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.

Team van vrijwilligers,
Het team vrijwilligers bestaat uit; Bert van de Ent, Dick Hogeweg,  Jos Kruiswijk,Henk Middelkoop, Hans van der Pennen, Ad Ponsen, Jan Schenk, Kees Schout,Peter Snijders,  Jan van Dam en Peter van Wijk, Peter Schmeitz , Wychert Schroten.
Leen ten Napel .

Oud Roest edities:

Ook dit jaar zijn er 3 edities verschenen van ons blad “Oud Roest”  nrs. 72, 73 en 74
Dank aan de redactie leden dat men, ondanks de Covid-19 pandemie, toch weer mooie edities kon samenstellen en versturen. Midden 2021 heeft Peter van Wijk het redactie team versterkt.

Vrienden van de stichting.
Op 1 januari 2021 was het aantal vrienden van de stichting 399.
Op 31 dec 2021 was het ledental gedaald tot 383. De daling kwam tot stand vanwege overlijden en/of opzeggingen vanwege ouderdom/gezondheid.  Dit is terug te zien in de donaties.

Woord van dank:
De stichting kan alleen bestaan met behulp van sponsoring.  Namens de stichting een dank aan alle  sponsors en speciaal woord van dank aan de Radio Holland Group BV en Radio Holland Netherlands BV. voor de verleende ondersteuning aan de stichting

Verder is het bestuur bijzonder dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers.

Rotterdam,  25 april 20221.

Het bestuur:
Hugo Abrahamse  – Voorzitter
Joost Bloemsaat  – Vice-voorzitter
Peter Schmeitz – Penningmeester
Jan Schenk – Bestuurslid
Leen ten Napel –  Secretaris

Copieren niet mogelijk/Copying not possible

Scroll naar boven